ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA700

ประกันอุบัติเหตุ PA700

ประกันอุบัติเหตุ PA700

ประกันอุบัติเหตุแพคเกจ PA700

กรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัย 700 (PA700) เป็นแพคเกจประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำเร็จรูป ซื้อได้ทันที ทุกเพศ อายุ 20-60 ปี ราคาเดียว 700 บาทต่อปี ความคุัมครองชัดๆ ไม่มีหมกเม็ด
  • เสียชีวิตอุบัติเหตุจ่าย 300,000 บาท
  • เสียชีวิตตามธรรมชาติค่าปลงศพ 10,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 3,000 บาท/ครั้ง
ทั้งหมดนี้ 700 บาทต่อปี เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม

Posted in ประกันเบ็ดเตล็ด and tagged , .