ประกันบ้านมิตรแท้ แบบประหยัด

ประกันบ้านมิตรแท้

แผนประกันภัยบ้านมิตรแท้แบบประหยัด

ประกันบ้านมิตรแท้ แบบประหยัด ความอุ่นใจพิเศษหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน !

 • คุ้มครองบ้านที่เอาประกันภัยสูงสุด 700,000 บาท (ตึก) / 300,000 บาท (ครึ่งตึกครึ่งไม้)
 • คุ้มครองความรับผิดต่อ บุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุ และ หมา หรือ แมว ทำร้ายในบริเวณสถานที่ที่เอาประกัน รวมกันสูงสุดถึง 100,000 บาท
 • ค่าเช่าที่พักที่อยู่อาศัยชั้วคราวสูงสุด 500 บาทต่อวัน ไม่เกิน 30 วันต่อปี
 • ค่ารื้อถอน ค่าค้ำยัน ทำลายและขนย้ายซากทรัพย์สิน ไม่เกิน 70,000 บาท (ตึก) / 30,000 บาท (ครึ่งตึกครึ่งไม้)
 • ค่าวิชาชีพของสถาปนิก วิศวกร เพื่อซ่อมหรือสร้างทรัพย์สินใหม่ทดแทนไม่เกิน 70,000 บาท (ตึก) / 30,000 บาท (ครึ่งตึกครึ่งไม้)
 • ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง ไม่เกิน 70,000 บาท (ตึก) / 30,000 บาท (ครึ่งตึกครึ่งไม้)

ทั้งหมดนี้เพียง 900.- บาท/ปี เท่านั้น
สะดวกไม่ยุ่งยาก เอกสารประกอบการสมัครใช้เพียงทะเบียนบ้าน ( ไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปใดๆ)

ประกันบ้านมิตรแท้ แบบประหยัด
โบชัวร์ประกันภัยบ้านมิตรแท้แบบประหยัด

สอบถามเพิ่มเติมเป็นเพื่อนกับร้านประกันรถมิตรแท้ระยอง

ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ประเภท ประกันอุบัติเหตุเดินทาง เบี้ยถูกสุดๆ เริ่มต้นแค่ 9 บาท/คน/วัน รับผิดชอบสูงถึง 100,000 บาท หรือเพิ่มเป็น 14 บาท/คน/วัน เพิ่มค่ารักษาพยาบาล 10% ของวงเงินความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

จ่ายเมื่อท่านประสบความสูญเสีย ซึ่งเกิดจากร่างกายได้รับอันตราย เนื่องจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากปัจจัยภายนอกทำให้ผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต และรวมถึงค่ารักษาพยาบาล

การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ

คุ้มครองตั้งแต่ผู้เอาประกันเดินทางออกจากที่อยู่อาศัยและต่อเนื่องไปจนกระทั่งเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย

กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน คุ้มครองกรณีที่ท่านเป็นผู้โดยสาร (ไม่เป็นนักบินหรือเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องบิน) ขณะขึ้น หรือลง จากเครื่องบินพาณิชย์ ที่มีสายการบินประจำ และใบอนุญาต รับผู้โดยสาร จากรัฐบาล ที่ได้จดทะเบียนไว้

กรณีเดินทางเข้าประเทศ คุ้มครองตั้งแต่ผู้เอาประกันเดินทางถึงประเทศไทยและต่อเนื่องไปจนกระทั่งเดินทางออกจากประเทศไทย โดยการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกต้องเป็นสำคัญ

ราคา ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

โหลดใบคำขอทำประกัน »

สอบถามเพิ่มเติม

กรมธรรม์ชดเชยรายได้

ประกันอุบัติเหตุชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
Accident Hospital Income (AH)

กรมธรรม์ชดเชยรายได้ รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล

กรมธรรม์ชดเชยรายได้ เป็นประกันอุบัติเหตุที่ ชดเชยรายได้ ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองตลอด 24 ชม. ทุกวันทั่วโลก
 • คุ้มครองการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
 • ชดเชยรายได้รายวันทวีคูณในกรณี รักษาตัวในโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) สูงสุดไม่เกิน 14 วันต่อปี

ดาวน์โหลดเอกสาร

กรมธรรม์ชดเชยรายได้ รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA700

ประกันอุบัติเหตุ PA700

ประกันอุบัติเหตุ PA700

ประกันอุบัติเหตุแพคเกจ PA700

กรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัย 700 (PA700) เป็นแพคเกจประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำเร็จรูป ซื้อได้ทันที ทุกเพศ อายุ 20-60 ปี ราคาเดียว 700 บาทต่อปี ความคุัมครองชัดๆ ไม่มีหมกเม็ด
 • เสียชีวิตอุบัติเหตุจ่าย 300,000 บาท
 • เสียชีวิตตามธรรมชาติค่าปลงศพ 10,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 3,000 บาท/ครั้ง
ทั้งหมดนี้ 700 บาทต่อปี เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PLV

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PLV)

กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คือ การประกันภัย ประเภทหนึ่งที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่า จะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกมากระทบร่างกาย โดยฉับพลัน และทำให้เกิดการ สูญเสียชีวิต, อวัยวะ, สายตา, ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาล

โหลดใบคำขอทำประกัน »

เบี้ยประกันแบบมีค่ารักษาพยาบาล

คุณสมบัติของผู้สมัคร ชั้นอาชีพ 1 – 3

ชั้นอาชีพ 1อาชีพที่มีความเสี่ยงภัยต่ำ และทำงานในที่ร่มหรือประจำสำนักงาน เช่น ผู้บริหาร , พนักงานในสำนักงาน (ที่ไม่ใช้เครื่องจักร) , เจ้าของกิจการ (บริหาร) , ข้าราชการประจำ , พ่อบ้าน – แม่บ้าน (ที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจนอกบ้าน)
ชั้นอาชีพ 2อาชีพที่มีความเสี่ยงปานกลางและปฏิบัติงานด้านการจัดการ นอกสถานที่เป็นบางครั้ง เช่น ตัวแทน , เจ้าของกิจการ (ลงมือทำ) , ค้าขาย (อยู่กับบ้าน) , วิศวกรโยธา , ช่างตัดเสื้อ , พนักงานขับรถประจำสำนักงาน (ยกเว้น ขับรถส่งเอกสาร , เก็บเงิน หรือส่งของ ขับรถบรรทุก ขับรถสาธารณะทั่วไป) , เจ้าของสวน , ไร่ , ฟาร์ม
ชั้นอาชีพ 3อาชีพที่มีความเสี่ยงสูง หรือช่างประเภทต่างๆ เช่น พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป (ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรหนักในกระบวนการผลิต) , ค้าขาย (ในตลาด) , ช่างยนต์ , กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน – อบต. , คนขับรถด้านขนส่งสาธารณะ เป็นประจำ
ชั้นอาชีพ 4อาชีพที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุมากเป็นพิเศษและผู้ใช้แรงงาน เช่น กรรมกร , คนงานก่อสร้าง , คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในกระบวนการผลิต ที่ใช้เครื่องจักรหนัก , พนักงานดับเพลิง , ช่างไม้ , ช่างไฟ , ช่างปูน , ช่างเชื่อม , รปภ. , จยย.รับจ้าง , บุรุษไปรษณีย์ , คนขับรถบรรทุก , พนักงานส่งของ และพนักงานเก็บเงิน (ใช้รถจยย.)

หมายเหตุ : หากท่านมีอาชีพนอกเหนือจากข้างต้น กรุณาติดต่อบริษัท ฯ เพื่อพิจารณาชั้นอาชีพในการพิจารณารับประกันภัยต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม