กรมธรรม์ชดเชยรายได้

ประกันอุบัติเหตุชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
Accident Hospital Income (AH)

กรมธรรม์ชดเชยรายได้ รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล

กรมธรรม์ชดเชยรายได้ เป็นประกันอุบัติเหตุที่ ชดเชยรายได้ ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

  • คุ้มครองตลอด 24 ชม. ทุกวันทั่วโลก
  • คุ้มครองการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ
  • ชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
  • ชดเชยรายได้รายวันทวีคูณในกรณี รักษาตัวในโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) สูงสุดไม่เกิน 14 วันต่อปี

ดาวน์โหลดเอกสาร

กรมธรรม์ชดเชยรายได้ รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล

สอบถามเพิ่มเติม