ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

ความคุ้มครองและราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

ประกันรถยนต์ชั้น 3
กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ราคาเริ่มต้นแค่ 1,999 บาท เท่านั้น
รับผิดชอบเฉพาะคู่กรณีในวงเงินสูงถึง 1,000,000 บาท

ความคุ้มครองและราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เพิ่ม PA50000

ประกันรถยนต์ชั้น 3 PA50000
รับผิดชอบเฉพาะคู่กรณีในวงเงินสูงถึง 1,000,000 บาท
เพิ่มพิเศษ ประกันอุบัติเหตุ/ค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท/คน
ราคาเริ่มต้นแค่ 2,300 บาท เท่านั้น

ความคุ้มครองและราคาประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เพิ่ม PA100000

ประกันรถยนต์ชั้น 3 PA100000
รับผิดชอบเฉพาะคู่กรณีในวงเงินสูงถึง 1,500,000 บาท
เพิ่มพิเศษ ประกันอุบัติเหตุ/ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/คน
ราคาเริ่มต้นแค่ 2,500 บาท เท่านั้น

ยืนยันความสบายใจด้วยบริการ

ออกกรมธรรม์ให้ก่อนรับชำระเงิน

 

สมัครสมาชิก มิตรแท้คลับ รับส่วนลดพิเศษ

สอบถามเพิ่มเติม