ประกันชั้น 1 SUV

(ND) ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
(DD) มีค่าเสียหายส่วนแรก
(ND) ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

ความคุ้มครอง ประกันชั้น 1 suv

 

เงื่อนไขการรับประกัน ประกันชั้น 1 SUV (ND)

 1. รับประกันภัยเฉพาะ TOYOTA FORTUNER, INNOVA, ISUZU MU7, MU-X, THAIRUNG ADVENTURE, CHEVROLET CAPTIVA, CHEVROLET TRAILBLAZER, SPIN, SUZUKI ERTIGA ยกเว้นลักษณะของรถ ดังต่อไปนี้ รถที่ load เตี้ย , รถที่ติด skirt ที่เป็นงานปั้น (อนุโลมสําหรับ skirt จากโรงงาน)
 2. ส่วนลดประวัติ จะพิจารณาตามนโยบายของบริษัทฯ
 3. บริษัทจะตรวจสอบประวัติการใช้รถของผู้เอาประกนภัยซึ่งอาจส่งผลให้เปลี่ยนแปลงเบี้ยฯ และเงื่อนไขหรืองดรับประกนภัย
 4. การติด wrap หรือ sticker ถือวาเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม มูลค่าของการ wrap หรือ sticker จะถูกคํานวณรวมในทุนประกันภัยและทําการเพิ่มเบี้ยฯ สําหรับการติด wrap หรือ sticker ที่อยู่บริเวณรอบคันรถอีก 2,000 บาท/คัน
 5. มีการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ทุกประเภทที่ใช้ติดตั้งภายในรถยนต์ที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่นํามาดัดแปลงเพื่อให้มีลักษณะการใช้งานเช่นเดียวกับกล้องติดรถยนต์
 6. เบี้ยซ่อมห้าง อายุรถตามปีจดทะเบียน ไม่เกิน 5 ปี

เบี้ยประกันราคาพิเศษ

ทำประกันรถกับทางร้านเพียง เช็คเบี้ยประกันออนไลน์ หรือ สมัครสมาชิกมิตรแท้คลับ รับส่วนลดพิเศษทันที
*ตัวอย่างเบี้ยประกัน เพียง 11,100 บาท (ทุนฯ 200,000 + ส่วนลดพิเศษ + ประวัติดี) 

 

 

(DD) มีค่าเสียหายส่วนแรก

ความคุ้มครอง ประกันชั้น 1 suv

 

เงื่อนไขการรับประกัน ประกันชั้น 1 SUV (DD)

 1. กรมธรรม์ประเภท 1
 2. รับประกันภัยเฉพาะยี่ห้อ/รุ่น ตามที่ระบุในตารางอัตราเบี้ยฯมิตรแท้หนึ่งเดียว "รถ SUV MPV"
 3. อายุรถไม่เกิน 15 ปี (นับจากปีจดทะเบียน)
 4. ทุนประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์เป็นไปตามการพิจารณาของฝ่ายรับประกันภัยที่ 80% ของราคาตลาด สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท (แต่ละช่วงทุนห่างกัน 50,000 บาท)
 5. มีทั้งซ่อมอู่และซ่อมห้าง
 6. มีการติดตั้งกล้องติดรถยนต์ทุกประเภทที่ใช้ติดตั้งภายในรถยนต์ที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่นํามาดัดแปลงเพื่อให้มีลักษณะการใช้งานเช่นเดียวกับกล้องติดรถยนต์
 7. มีค่าเสียหายส่วนแรกสําหรับรถคันเอาประกันภัย สําหรับซ่อมอู่ 5,000 บาท ซ่อมห้าง 6,000 บาท

เบี้ยประกันราคาพิเศษ

ทำประกันรถกับทางร้านเพียง เช็คเบี้ยประกันออนไลน์ หรือ สมัครสมาชิกมิตรแท้คลับ รับส่วนลดพิเศษทันที
ด้วยเบี้ยประกันถูกพิเศษ ไม่ต้องเช็คเบี้ยอีก ไม่เช็คประวัติเคลม ซื้อได้ตามราคานี้ทันที

 

ราคา ประกันชั้น 1 suv

 

 

ยืนยันความสบายใจด้วยบริการ

ออกกรมธรรม์ให้ก่อนรับชำระเงิน

ส่วนรถยนต์ประเภทอื่น ที่ไม่อยู่ในรายการข้างต้น เช็คเบี้ยประกัน กดปุ่มเช็คราคาได้เลย

สมัครสมาชิก มิตรแท้คลับ รับส่วนลดพิเศษ

สอบถามเพิ่มเติมเป็นเพื่อนกับร้านประกันรถมิตรแท้ระยอง

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์