ประกันบ้านมิตรแท้ แบบประหยัด

ประกันบ้านมิตรแท้

แผนประกันภัยบ้านมิตรแท้แบบประหยัด

ประกันบ้านมิตรแท้ แบบประหยัด ความอุ่นใจพิเศษหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน !

 • คุ้มครองบ้านที่เอาประกันภัยสูงสุด 700,000 บาท (ตึก) / 300,000 บาท (ครึ่งตึกครึ่งไม้)
 • คุ้มครองความรับผิดต่อ บุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุ และ หมา หรือ แมว ทำร้ายในบริเวณสถานที่ที่เอาประกัน รวมกันสูงสุดถึง 100,000 บาท
 • ค่าเช่าที่พักที่อยู่อาศัยชั้วคราวสูงสุด 500 บาทต่อวัน ไม่เกิน 30 วันต่อปี
 • ค่ารื้อถอน ค่าค้ำยัน ทำลายและขนย้ายซากทรัพย์สิน ไม่เกิน 70,000 บาท (ตึก) / 30,000 บาท (ครึ่งตึกครึ่งไม้)
 • ค่าวิชาชีพของสถาปนิก วิศวกร เพื่อซ่อมหรือสร้างทรัพย์สินใหม่ทดแทนไม่เกิน 70,000 บาท (ตึก) / 30,000 บาท (ครึ่งตึกครึ่งไม้)
 • ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง ไม่เกิน 70,000 บาท (ตึก) / 30,000 บาท (ครึ่งตึกครึ่งไม้)

ทั้งหมดนี้เพียง 900.- บาท/ปี เท่านั้น
สะดวกไม่ยุ่งยาก เอกสารประกอบการสมัครใช้เพียงทะเบียนบ้าน ( ไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปใดๆ)

ประกันบ้านมิตรแท้ แบบประหยัด
โบชัวร์ประกันภัยบ้านมิตรแท้แบบประหยัด

สอบถามเพิ่มเติมเป็นเพื่อนกับร้านประกันรถมิตรแท้ระยอง

Fire Insure

ประกันอัคคีภัยแพคคู่

ประกันอัคคีภัย แพคคู่

ประกันบ้านอุ่นใจแพคคู่

การรวมความคุ้มครองสุดคุ้มของ 2 กรมธรรม์
ประกันอัคคีภัย บ้านที่อยู่อาศัยรวมภัยธรรมชาติ + ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

 1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ได้แก่ บ้าน ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนใช้ รวมถึงกำแพง รั้ว ประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติม
 2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยอื่นๆ

ความคุ้มครองกรมธรรม์แรก ประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัยรวมภัยธรรมชาติ (Fire Home Insurance)

ความคุ้มครอง ประกันอัคคีภัย แพคคู่

ความคุ้มครองกรมธรรม์ที่ 2 ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)

ความคุ้มครอง ประกันอัคคีภัย แพคคู่

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ประเภท ประกันอุบัติเหตุเดินทาง เบี้ยถูกสุดๆ เริ่มต้นแค่ 9 บาท/คน/วัน รับผิดชอบสูงถึง 100,000 บาท หรือเพิ่มเป็น 14 บาท/คน/วัน เพิ่มค่ารักษาพยาบาล 10% ของวงเงินความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

จ่ายเมื่อท่านประสบความสูญเสีย ซึ่งเกิดจากร่างกายได้รับอันตราย เนื่องจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากปัจจัยภายนอกทำให้ผู้เอาประกันได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต และรวมถึงค่ารักษาพยาบาล

การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ

คุ้มครองตั้งแต่ผู้เอาประกันเดินทางออกจากที่อยู่อาศัยและต่อเนื่องไปจนกระทั่งเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัย

กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน คุ้มครองกรณีที่ท่านเป็นผู้โดยสาร (ไม่เป็นนักบินหรือเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องบิน) ขณะขึ้น หรือลง จากเครื่องบินพาณิชย์ ที่มีสายการบินประจำ และใบอนุญาต รับผู้โดยสาร จากรัฐบาล ที่ได้จดทะเบียนไว้

กรณีเดินทางเข้าประเทศ คุ้มครองตั้งแต่ผู้เอาประกันเดินทางถึงประเทศไทยและต่อเนื่องไปจนกระทั่งเดินทางออกจากประเทศไทย โดยการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกต้องเป็นสำคัญ

ราคา ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

โหลดใบคำขอทำประกัน »

สอบถามเพิ่มเติม

กรมธรรม์ชดเชยรายได้

ประกันอุบัติเหตุชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
Accident Hospital Income (AH)

กรมธรรม์ชดเชยรายได้ รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล

กรมธรรม์ชดเชยรายได้ เป็นประกันอุบัติเหตุที่ ชดเชยรายได้ ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองตลอด 24 ชม. ทุกวันทั่วโลก
 • คุ้มครองการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
 • ชดเชยรายได้รายวันทวีคูณในกรณี รักษาตัวในโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) สูงสุดไม่เกิน 14 วันต่อปี

ดาวน์โหลดเอกสาร

กรมธรรม์ชดเชยรายได้ รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA700

ประกันอุบัติเหตุ PA700

ประกันอุบัติเหตุ PA700

ประกันอุบัติเหตุแพคเกจ PA700

กรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันภัย 700 (PA700) เป็นแพคเกจประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำเร็จรูป ซื้อได้ทันที ทุกเพศ อายุ 20-60 ปี ราคาเดียว 700 บาทต่อปี ความคุัมครองชัดๆ ไม่มีหมกเม็ด
 • เสียชีวิตอุบัติเหตุจ่าย 300,000 บาท
 • เสียชีวิตตามธรรมชาติค่าปลงศพ 10,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 3,000 บาท/ครั้ง
ทั้งหมดนี้ 700 บาทต่อปี เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PLV

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PLV)

กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คือ การประกันภัย ประเภทหนึ่งที่ผู้รับประกันภัยสัญญาว่า จะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกมากระทบร่างกาย โดยฉับพลัน และทำให้เกิดการ สูญเสียชีวิต, อวัยวะ, สายตา, ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาล

โหลดใบคำขอทำประกัน »

เบี้ยประกันแบบมีค่ารักษาพยาบาล

คุณสมบัติของผู้สมัคร ชั้นอาชีพ 1 – 3

ชั้นอาชีพ 1อาชีพที่มีความเสี่ยงภัยต่ำ และทำงานในที่ร่มหรือประจำสำนักงาน เช่น ผู้บริหาร , พนักงานในสำนักงาน (ที่ไม่ใช้เครื่องจักร) , เจ้าของกิจการ (บริหาร) , ข้าราชการประจำ , พ่อบ้าน – แม่บ้าน (ที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจนอกบ้าน)
ชั้นอาชีพ 2อาชีพที่มีความเสี่ยงปานกลางและปฏิบัติงานด้านการจัดการ นอกสถานที่เป็นบางครั้ง เช่น ตัวแทน , เจ้าของกิจการ (ลงมือทำ) , ค้าขาย (อยู่กับบ้าน) , วิศวกรโยธา , ช่างตัดเสื้อ , พนักงานขับรถประจำสำนักงาน (ยกเว้น ขับรถส่งเอกสาร , เก็บเงิน หรือส่งของ ขับรถบรรทุก ขับรถสาธารณะทั่วไป) , เจ้าของสวน , ไร่ , ฟาร์ม
ชั้นอาชีพ 3อาชีพที่มีความเสี่ยงสูง หรือช่างประเภทต่างๆ เช่น พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป (ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรหนักในกระบวนการผลิต) , ค้าขาย (ในตลาด) , ช่างยนต์ , กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน – อบต. , คนขับรถด้านขนส่งสาธารณะ เป็นประจำ
ชั้นอาชีพ 4อาชีพที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุมากเป็นพิเศษและผู้ใช้แรงงาน เช่น กรรมกร , คนงานก่อสร้าง , คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในกระบวนการผลิต ที่ใช้เครื่องจักรหนัก , พนักงานดับเพลิง , ช่างไม้ , ช่างไฟ , ช่างปูน , ช่างเชื่อม , รปภ. , จยย.รับจ้าง , บุรุษไปรษณีย์ , คนขับรถบรรทุก , พนักงานส่งของ และพนักงานเก็บเงิน (ใช้รถจยย.)

หมายเหตุ : หากท่านมีอาชีพนอกเหนือจากข้างต้น กรุณาติดต่อบริษัท ฯ เพื่อพิจารณาชั้นอาชีพในการพิจารณารับประกันภัยต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม