ประกันบ้านมิตรแท้ แบบประหยัด

ประกันบ้านมิตรแท้

แผนประกันภัยบ้านมิตรแท้แบบประหยัด

ประกันบ้านมิตรแท้ แบบประหยัด ความอุ่นใจพิเศษหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน !

 • คุ้มครองบ้านที่เอาประกันภัยสูงสุด 700,000 บาท (ตึก) / 300,000 บาท (ครึ่งตึกครึ่งไม้)
 • คุ้มครองความรับผิดต่อ บุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุ และ หมา หรือ แมว ทำร้ายในบริเวณสถานที่ที่เอาประกัน รวมกันสูงสุดถึง 100,000 บาท
 • ค่าเช่าที่พักที่อยู่อาศัยชั้วคราวสูงสุด 500 บาทต่อวัน ไม่เกิน 30 วันต่อปี
 • ค่ารื้อถอน ค่าค้ำยัน ทำลายและขนย้ายซากทรัพย์สิน ไม่เกิน 70,000 บาท (ตึก) / 30,000 บาท (ครึ่งตึกครึ่งไม้)
 • ค่าวิชาชีพของสถาปนิก วิศวกร เพื่อซ่อมหรือสร้างทรัพย์สินใหม่ทดแทนไม่เกิน 70,000 บาท (ตึก) / 30,000 บาท (ครึ่งตึกครึ่งไม้)
 • ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง ไม่เกิน 70,000 บาท (ตึก) / 30,000 บาท (ครึ่งตึกครึ่งไม้)

ทั้งหมดนี้เพียง 900.- บาท/ปี เท่านั้น
สะดวกไม่ยุ่งยาก เอกสารประกอบการสมัครใช้เพียงทะเบียนบ้าน ( ไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปใดๆ)

ประกันบ้านมิตรแท้ แบบประหยัด
โบชัวร์ประกันภัยบ้านมิตรแท้แบบประหยัด

สอบถามเพิ่มเติมเป็นเพื่อนกับร้านประกันรถมิตรแท้ระยอง

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัย

กรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยร้านอาหารและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
สบายใจในเรื่องอัคคีภัยกับสถานประกอบการร้านอาหาร
อุ่นใจกับความความคุ้มครองต่อลูกค้าหรือแขก(บุคคลภายนอก)

 • การบาดเจ็บ เสียชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากไฟไหม้หรือระเบิด
 • การบาดเจ็บ เจ็บป่วยและทรัพย์สินอันเกิดจากน้ำและควันที่เกิดจากอุบัติเหตุในร้านอาหาร
 • การเจ็บป่วยจากอาหาร หรือเครื่องดื่มของร้านอาหาร
 • การบาดเจ็บ เสียชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากการให้สัญญาณจราจรผิดพลาด โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยของร้านอาหาร
 • ค่าใช้จ่ายเพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในร้านอาหาร

เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 2,229 บาทต่อปี ที่ทุนประกันภัย 500,000 บาท

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยรวมโจรกรรม

 • สบายใจในเรื่องอัคคีภัยกับบ้าน ตึกแถวหรือคอนโดฯที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย อุ่นใจกับทรัพย์สินที่เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมได้รับความคุ้มครองทั้งค่าซ่อมแซม
 • อาคาร ประตู หน้าต่าง และทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรม

เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 689 บาท ที่ทุนประกันภัย 500,000 บาท

การประกันอัคคีภัย (FIRE INSURANCE)

อัคคีภัย
 
1. การประกันอัคคีภัยคืออะไร
การประกันอัคคีภัยที่เกิดตามกรมธรรม์มาตรฐาน ให้ความคุ้มครอง ความเสี่ยงภัย ของทรัพย์สินที่เกิดจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า หรือ การเกิดระเบิดของแก็สที่ใช้ในการหุงต้ม หรือให้แสงสว่างเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

 

2. ทำไมต้องประกันอัคคีภัย
ทรัพย์สินที่ท่านเป็นเจ้าของ หรือต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย อันเนื่องจากอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตความสูญเสียนั้น จะได้รับการชดใช้ เมื่อท่านโอนความเสี่ยงภัยให้กับบริษัทประกันภัย เป็นผู้รับผิดชอบแทนท่าน ซึ่งการทำประกันอัคคีภัยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย ท่านได้

 

3. การประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครองอย่างไร
บริษัทฯจะชดใช้ค่าเสียหาย หรือความสูญเสียต่อทรัพย์สินของท่าน อันเกิดจากเพลิงไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆ ทั้งจากความประมาทเลินเล่อ หรือจากอุบัติเหตุ หรือจากภัยธรรมชาติ ยกเว้นความคุ้มครองในกรณีที่เกิดจากการรู้เห็นเป็นใจของผู้เอาประกันเอง นอกจากนี้ บริษัทฯยังขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้อีก เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยเปียกน้ำ ภัยจราจล และนัดหยุดงาน ฯลฯ โดยท่านชำระเบี้ยประกันเพิ่มเติมอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น