ประกันภัยรถยนต์ 2+

ประกันภัยรถยนต์ 2+

ประกันภัยรถยนต์ 2+ ราคาเริ่มเพียง 6,100 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 2+ เป็น ประกันภัยรถยนต์ ที่ให้คุ้มครองเฉพาะภัย ดังนี้

  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

เพิ่มพิเศษสำหรับแผน แพลทินั่ม

  • ชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
  • ชดเชยค่าเดินทางระหว่างนำรถเข้าซ่อม

ความคุ้มครองและราคาประกันภัยรถยนต์ 2+

เลือกทำทุนประกันได้ตั้งแต่ 100,000 – 350,000 บาท
เลือกได้ทั้งแบบมีและไม่มี ค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท

ยืนยันความสบายใจด้วยบริการ

ออกกรมธรรม์ให้ก่อนรับชำระเงิน

สมัครสมาชิก มิตรแท้คลับ รับส่วนลดพิเศษ

สอบถามเพิ่มเติม