ประกันภัยรถยนต์ 3+

ความคุ้มครองและราคาประกันภัยรถยนต์ 3+

ประกันภัยรถยนต์ 3+ ราคาเริ่มเพียง 4,900 บาท

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 3+ เป็น ประกันภัยรถยนต์ ที่ให้คุ้มครองเฉพาะภัย ดังนี้

  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีที่สามารถระบุคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก ได้

เลือกทำทุนประกันได้ตั้งแต่ 100,000 – 250,000 บาท
เลือกได้ทั้งแบบมีและไม่มี ค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท

 

ยืนยันความสบายใจด้วยบริการ

ออกกรมธรรม์ให้ก่อนรับชำระเงิน

 

สมัครสมาชิก มิตรแท้คลับ รับส่วนลดพิเศษ

สอบถามเพิ่มเติม